CALEFFI DIRTMAG Separator zanieczyszczeń z magnesem, wykonany z kompozytu 3/4 cala kod: C/545305

PLN 835.00 z podatkiem*

CALEFFI DIRTMAG SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ Z MAGNESEM, WYKONANY Z KOMPOZYTU 3/4 CALA

Urządzenia tego typu oddzielają zanieczyszczenia w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania, głównie cząstki piasku i rdzy, generując przy tym bardzo niskie straty ciśnienia. Zanieczyszczenia gromadzone są w komorze o dużej pojemności, co zmniejsza częstotliwość czyszczenia, ich usunięcie może być przeprowadzone podczas normalnej pracy instalacji. Wersja z magnesem przeznaczona jest do oddzielenia związków ferromagnetycznych z instalacji. Ze względu na kompozytową budowę separator zanieczyszczeń może być stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych. Urządzenie może zostać zamontowane na rurociągach pionowych lub poziomych.

 

Zasada działania:
Zasada działania separatora zanieczyszczeń opiera się na połączeniu wielu zjawisk fizycznych. Wewnętrzny element składa się z szeregu siatkowych powierzchni. Zanieczyszczenia zderzając się z powierzchnią elementu wewnętrznego są separowane z wody i opadają do dolnej części korpusu, gdzie są gromadzone. Zanieczyszczenia ferromagnetyczne wychwytywane są za pomocą silnego pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy umieszczone w specjalnym zewnętrznym pierścieniu. Duża objętość wewnętrzna urządzenia powoduje zmniejszenie prędkości przepływającej wody, co wspomaga separację zanieczyszczeń. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń można przeprowadzić przy normalnej pracy instalacji, w tym celu należy otworzyć zawór znajdujący się w dolnej części urządzenia.
 
Niskie straty ciśnienia i wysoka stała wydajność w czasie
Wysoka wydajność separatora zagwarantowana jest dzięki zastosowaniu elementu wewnętrznego zbudowanego z siatkowych powierzchni. Sprawność oddzielenia cząstek jest dużo wyższa niż w przypadku typowych filtrów. Wydajność separacji jest stała w czasie w przeciwieństwie do typowych filtrów, które w trakcie pracy zapychają się, co zmniejsza ich sprawność.
 
Wewnętrzna struktura i komora gromadzenia zanieczyszczeń
Komora gromadzenia zanieczyszczeń posiada następujące cechy:
• zlokalizowana jest w dolnej części urządzenia w takiej odległości od przyłączy, że medium przepływające przez siatkę nie wpływa na zgromadzone zanieczyszczenia
• ma dużą pojemność, co zmniejsza częstotliwość czyszczenia (w przeciwieństwie do filtrów, które muszą być czyszczone systematycznie)
• może zostać odkręcona od korpusu zaworu w przypadku konieczności wyczyszczenia wewnętrznego elementu
 
Separacja zanieczyszczeń ferromagnetycznych
Separator zanieczyszczeń wyposażony w magnes pozwala z wysoką sprawnością na separację i gromadzenie zanieczyszczeń ferromagnetycznych. Zanieczyszczenia tego typu wychwytywane są za pomocą silnego pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy umieszczone w specjalnym zewnętrznym pierścieniu. Zewnętrzny pierścień może zostać zdjęty w celu usunięcia zgromadzonych osadów nawet podczas normalnej pracy instalacji. Ponieważ magnes został umieszczony na zewnątrz urządzenia nie ma on wpływu na jego charakterystykę hydrauliczną.
 

Kategoria Filtr/Separator zanieczyszczeń

* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 678.86.